สล็อตออนไลน์ โฆษก รบ. เผย ‘นายก’ เตรียมติดตาม งานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ 15 ธ.ค. นี้

สล็อตออนไลน์ โฆษก รบ. เผย ‘นายก’ เตรียมติดตาม งานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ 15 ธ.ค. นี้

สล็อตออนไลน์ นายก, งานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ – (14 ธ.ค. 64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมกับ ศอ.บต. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในมิติงานสำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และชายแดน การบริหารจัดการนำการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

จากนั้น จะเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และเป็นประธานประชุมการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำทะล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย ศอ.บต. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

นายธนกร กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมให้ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่สอดรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพที่หลากหลายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

รมว.ยุติธรรม สั่งการ DSI เร่งปราบ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน

รมว.ยุติธรรม สั่งการ DSI เร่งปราบ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน หลังราคาพุ่งทำกลับมาระบาด พบโยงขบวนการเป็นช่องทางฟอกเงินให้กลุ่มค้ายาเสพติด

(14 ธ.ค. 2564) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งดีเอสไอ เร่งปราบ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน หลังราคาพุ่งทำกลับมาระบาด พบโยงขบวนการเป็นช่องทางฟอกเงินให้กลุ่มค้ายาเสพติด ลั่นต้องกวาดล้างให้สิ้นซากเพราะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานการติดตามการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อน จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพฤติกรรมการกระทำผิดจะมี 3 แบบ คือ

1. ลักลอบนำเข้าโดยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันส่งออก มีการขออนุญาตต่อกรมศุลกากรตามกระบวนการ แต่จะสำแดงเท็จแล้วนำมาวนจำหน่ายในประเทศ เพราะกรณีที่รับซื้อน้ำมันกลั่นเพื่อการส่งออกจะไม่เสียภาษี โดยนำไปส่งออกส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะวนกลับมาขายในประเทศ ซึ่งจะมีส่วนต่างคือ น้ำมันเบนซิน 7 บาทและดีเซล 14 บาทต่อ 1 ลิตร ซึ่งเข้าข่ายการฟอกเงิน

2. การลักลอบนำเข้าโดยรถยนต์กระบะขนลำเลียงน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเล ซึ่งจะมีทางอ่าวไทย โดยจะมีเรือเล็กไปรับจากเรือที่จอดกลางอ่าว พบทางนครศรีธรรมราชและสงขลา และการขนส่งจากจุดผ่านแดนทางมาเลเซีย

3. การลักลอบนำเข้าโดยใช้เรือบรรทุกน้ำมัน และใช้บรรทุกขึ้นจากท่าเรือ ส่วนมากพบทางภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี และระยอง และทางภาคใต้ตอนบน เช่น ระนองและชุมพร

นายสมศักดิ์ กล่าวได้ว่า “เรื่องนี้ผมได้สั่งการให้ดีเอสไอเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกวาดล้างจับกุมอย่างต่อเนื่อง และลดน้อยลงไป แต่ในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นทำให้ขบวนการเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และบางกลุ่มยังเป็นช่องทางในการฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติด บ่อนคาสิโนและมีพฤติการณ์ทำเป็นขบวนการ ซึ่งเราควรจะต้องกวาดล้างให้สิ้นซาก”

พวกเราจะทำงานหนัก และจะพยายามต่อไป ในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม ตามกำลังและความสามารถที่พวกเรามีอยู่ และจะได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ตามข้อตกลงอื่นๆที่เราได้ทำไว้ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสอันควรต่อไป” สล็อตออนไลน์