บาคาร่าออนไลน์ประเพณีของชาวยิวมีการถกเถียงกันอย่างมากว่าเมื่อใดที่อารมณ์ขุ่นเคืองเกิดขึ้น

บาคาร่าออนไลน์ประเพณีของชาวยิวมีการถกเถียงกันอย่างมากว่าเมื่อใดที่อารมณ์ขุ่นเคืองเกิดขึ้น

ตำราของรับบีหลายฉบับวางไว้ที่หรือแม้กระทั่งก่อนการปฏิสนธิ บาคาร่าออนไลน์และหลายๆ ที่ที่มันเกิด แต่อารมณ์ทางเพศไม่ใช่กุญแจสำคัญเท่ากับสถานะทางกฎหมายของทารกในครรภ์ภายใต้กฎหมายของชาวยิว โดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นบุคคล ตัวอย่างเช่นลมุดซึ่งเป็นที่มาหลักของกฎหมายยิว หมายถึงทารกในครรภ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของมารดา หนังสืออพยพในพระคัมภีร์ไบเบิลระบุว่า ถ้าหญิงมีครรภ์ถูกทำร้ายและแท้งบุตรผู้โจมตีจะต้องเสียค่าปรับแต่ไม่มีความผิดฐานฆาตกรรม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายของชาวยิวปกป้องทารกในครรภ์ในฐานะ

 “บุคคลที่มีศักยภาพ” แต่ไม่ได้มองว่าเป็นบุคคลที่มีบุคลิกสมบูรณ์เหมือนกับมารดา นักบวชชาวยิวมักเห็นพ้องกันว่าการทำแท้งไม่เพียงแต่ได้รับอนุญาต แต่ยังได้รับคำสั่งให้ช่วยชีวิตแม่ได้ เพราะชีวิตที่มีศักยภาพจะต้องเสียสละเพื่อรักษาชีวิตที่มีอยู่ – แม้ในระหว่างคลอด ตราบใดที่ศีรษะยังไม่โผล่ออกมาจากช่องคลอด .

เมื่อกฎหมายการ ทำแท้งของชาวยิวซับซ้อนขึ้นเมื่อชีวิตของมารดาไม่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ผู้นำชาวยิวร่วมสมัยถกเถียงกันว่าอนุญาตให้ทำแท้งได้หรือไม่หากสุขภาพจิตของมารดาเสียหาย หากการทดสอบทางพันธุกรรมแสดงหลักฐานความทุพพลภาพที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต หรือหากมีข้อกังวลอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทรัพยากรของครอบครัวจะตึงเครียดเกินกว่าจะดูแล สำหรับเด็กที่มีอยู่

ชาวยิวอเมริกันมักสนับสนุนการทำแท้งด้วยกฎหมายโดยมีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย โดยมองว่าเป็นปัญหาเสรีภาพทางศาสนา และเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตกับชีวิตที่อาจเกิดขึ้น ร้อยละแปดสิบสามสนับสนุนสิทธิสตรีในการทำแท้ง และในขณะที่หลายคนอาจหันไปหาพระสงฆ์เพื่อขอความช่วยเหลือในการทำแท้ง หลายคนไม่เห็นความจำเป็น

แม้ในศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนายิวจะมีความหลากหลายมากเพียงใด ศาสนาฮินดูก็มีแนวโน้มมากขึ้นไปอีก ซึ่งมีข้อความ เทพ และโลกทัศน์ที่หลากหลาย นักวิชาการหลายคนโต้แย้งว่าข้อเท็จจริงที่ว่าประเพณีต่างๆ มากมายรวมกันเป็นก้อนภายใต้คำว่า “ฮินดูซิม” ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิล่าอาณานิคมของอังกฤษมากกว่าสิ่งอื่นใด

ชาวฮินดูส่วนใหญ่เชื่อในการกลับชาติมาเกิดซึ่งหมายความว่า

ในขณะที่คน ๆ หนึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายโดยกำเนิดและจากไปพร้อมกับความตาย แต่ชีวิตไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดอย่างแม่นยำ ในทางกลับกัน ช่วงเวลาใดก็ตามในร่างกายมนุษย์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตที่ไม่สิ้นสุด ทำให้มีคำถามว่าเมื่อใดที่ชีวิตเริ่มต้นแตกต่างไปจากศาสนาอับราฮัม

นักชีวจริยธรรมบางคนมองว่าศาสนาฮินดูเป็นอาชีพหลักอนุญาตให้ทำแท้งเพื่อช่วยชีวิตแม่เท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้คนทำ มากกว่าสิ่งที่ตำราศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีกล่าวว่าการทำแท้งเป็นเรื่องปกติในอินเดียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู โดยเฉพาะในครรภ์ ของ สตรี

ในสหรัฐอเมริกา มีชุมชนชาวฮินดูอพยพ ชุมชนชาวฮินดูชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และผู้คนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาฮินดูซึ่งนำความหลากหลายนี้มาสู่แนวทางการทำแท้ง อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว 68% กล่าวว่าการทำแท้งควรถูกกฎหมายในทุกกรณีหรือเกือบทุกกรณี

ชาวพุทธยังมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการทำแท้ง The Religious Coalition for Reproductive Choiceหมายเหตุ: “ศาสนาพุทธเช่นเดียวกับศาสนาอื่น ๆ ของโลก เผชิญกับความจริงที่ว่าการทำแท้งบางครั้งอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดและเป็นการเลือกทางศีลธรรมอย่างแท้จริง ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการทำแท้ง แต่มันหมายถึง เพื่อให้ชาวพุทธเข้าใจว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของความซับซ้อนทางศีลธรรมของชีวิต”

โดยเฉพาะ ศาสนาพุทธของญี่ปุ่นสามารถมองได้ว่าเป็น “ทางสายกลาง” ระหว่างตำแหน่งที่สนับสนุนและต่อต้านการทำแท้ง ในขณะที่ชาวพุทธหลายคนมองว่าชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิสนธิ การทำแท้งเป็นเรื่องปกติและถูกกล่าวถึงผ่านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Jizoหนึ่งในบุคคลที่รู้แจ้งชาวพุทธเรียกว่าพระโพธิสัตว์ ซึ่งเชื่อกันว่าดูแลทารกในครรภ์ที่แท้งและแท้ง

ในท้ายที่สุด แนวทางการทำแท้งของชาวพุทธเน้นว่าการทำแท้งเป็นการตัดสินใจทางศีลธรรมที่ซับซ้อนซึ่งควรทำโดยคำนึง ถึงความเห็น อกเห็นใจ

เรามักจะคิดว่าการตอบสนองทางศาสนาต่อการทำแท้งเป็นหนึ่งในการต่อต้าน แต่ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่ามาก คำสอนทางศาสนาที่เป็นทางการเกี่ยวกับการทำแท้งนั้นซับซ้อนและแตกแยก — และตำแหน่งทางการที่แยกจากกันข้อมูลแสดงให้เห็นว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตาม สนับสนุนการทำแท้งบทสนทนาบาคาร่าออนไลน์